ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ขอเชิญประชุม : ภัทรพร 342 0 Center School Director 11 มี.ค. 2559,12:47
ขอเชิญประชุม : คำนึง 290 0 Center School Director 07 มี.ค. 2559,14:41
ประชุมการอ่านออกเขียได้ : คำนึง และ ชลิดา 337 0 Center School Director 07 มี.ค. 2559,12:24
ขอเชิญประชุมกรรมการเขตพื้นที่ : ภัทรพร 282 0 Center School Director 19 ก.พ. 2559,09:05
การประชุมเชิงวิชาการ : ภัทรพร 277 0 Center School Director 12 ก.พ. 2559,11:04
ขอเชิญประชุมการสอบ o-net : คำนึง 282 0 Center School Director 09 ก.พ. 2559,09:28
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 289 0 Center School Director 09 ก.พ. 2559,09:24
กำหนดการยกระดับ O-NET ป.๖ : คำนึง-เบญจมาศ 309 0 Center School Director 21 ม.ค. 2559,13:28
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย : คำนึง 302 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,11:02
ขอเชิญประชุม : ครู-บุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 380 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,10:33
เตรียมสอบโอเน็ท : ครูผู้รับผิดชอบ 371 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,11:22
ตรวจสอบติดตามงาน : ธนาวุธ 409 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:50
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 326 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:42
การประชุมแก้ไขปัญหาภาระโรคอ้วน : ภัทรพร 348 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,15:28
ครูดีในดวงใจ : คำนึง-เบญจมาศ 344 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,11:37
เชิญประชุม "อ่านออก เขียนได้" : ชลิดา 324 0 Center School Director 07 ม.ค. 2559,11:11
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 357 0 Center School Director 06 ม.ค. 2559,09:55
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ : เบญจมาศ-อัจฉรา 351 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:46
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน : ครูทุกคน 358 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:43
กิจกรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง : ครูทุกคน 418 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:34
การนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ : คำนึง 345 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:37
การเข้าชมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน : ครูทุกคน 339 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:33
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 324 0 Center School Director 04 ธ.ค. 2558,07:05
กรรมการคุมสอบธรรมศึกษา : เบญจมาศ-อัจฉรา 319 0 Center School Director 01 ธ.ค. 2558,07:07
อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง : เบญจมาศ 331 0 Center School Director 24 พ.ย. 2558,08:37
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 304 0 Center School Director 09 พ.ย. 2558,10:59
การรายงานข้อมูลเงินคงเหลือ : ภัทรพร 337 0 Center School Director 21 ต.ค. 2558,10:44
อบรมการตรวจสายตา : ภัทรพร 435 0 Center School Director 20 ต.ค. 2558,10:45
ปิดโครงการ D.A.R.E : คำนึง-เบญจมาศ 348 1 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:10
ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ฯ : ภัทรพร 351 0 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:04
ประชุมประเมินการอ่าน-เขียน ป.๑ : ชลิดา 347 0 Center School Director 01 ต.ค. 2558,06:53
กำหนดการสัมมนาและศึกษาดูงาน : ครู-บุคลากร 387 0 Center School Director 24 ก.ย. 2558,11:46
อบรมเชิงปฏิบัติการองค์คณะบุคคล : ภัทรพร 411 0 Center School Director 23 ก.ย. 2558,13:51
อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT. : ชลิดา 393 0 Center School Director 07 ก.ย. 2558,12:50
ประชุมร่วมมูลนิธิศุภนิมิตร : ชลิดา 380 0 Center School Director 31 ส.ค. 2558,12:13
ประชุมการนิเทศการเรียนรู้สหกรณ์ : เบญจมาศ 380 0 Center School Director 28 ส.ค. 2558,14:48
อบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย : คำนึง 364 0 Center School Director 28 ส.ค. 2558,14:42
อบรมการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย : ภัทรพร 407 0 Center School Director 26 ส.ค. 2558,10:35
หยุดทำการ ๒ วัน : ผู้รับบริการ 360 0 Center School Director 26 ส.ค. 2558,07:30
ประชุมกรรมการตัดสินการประกวดฯ : ภัทรพร 470 0 Center School Director 21 ส.ค. 2558,14:56