ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย : คำนึง 281 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,11:02
ขอเชิญประชุม : ครู-บุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 359 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,10:33
เตรียมสอบโอเน็ท : ครูผู้รับผิดชอบ 348 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,11:22
ตรวจสอบติดตามงาน : ธนาวุธ 333 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:50
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 290 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:42
การประชุมแก้ไขปัญหาภาระโรคอ้วน : ภัทรพร 328 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,15:28
ครูดีในดวงใจ : คำนึง-เบญจมาศ 321 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,11:37
เชิญประชุม "อ่านออก เขียนได้" : ชลิดา 289 0 Center School Director 07 ม.ค. 2559,11:11
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 341 0 Center School Director 06 ม.ค. 2559,09:55
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ : เบญจมาศ-อัจฉรา 321 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:46
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน : ครูทุกคน 331 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:43
กิจกรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง : ครูทุกคน 361 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:34
การนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ : คำนึง 325 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:37
การเข้าชมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน : ครูทุกคน 323 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:33
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 302 0 Center School Director 04 ธ.ค. 2558,07:05
กรรมการคุมสอบธรรมศึกษา : เบญจมาศ-อัจฉรา 286 0 Center School Director 01 ธ.ค. 2558,07:07
อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง : เบญจมาศ 310 0 Center School Director 24 พ.ย. 2558,08:37
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 280 0 Center School Director 09 พ.ย. 2558,10:59
การรายงานข้อมูลเงินคงเหลือ : ภัทรพร 317 0 Center School Director 21 ต.ค. 2558,10:44
อบรมการตรวจสายตา : ภัทรพร 416 0 Center School Director 20 ต.ค. 2558,10:45
ปิดโครงการ D.A.R.E : คำนึง-เบญจมาศ 324 1 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:10
ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ฯ : ภัทรพร 329 0 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:04
ประชุมประเมินการอ่าน-เขียน ป.๑ : ชลิดา 320 0 Center School Director 01 ต.ค. 2558,06:53
กำหนดการสัมมนาและศึกษาดูงาน : ครู-บุคลากร 354 0 Center School Director 24 ก.ย. 2558,11:46
อบรมเชิงปฏิบัติการองค์คณะบุคคล : ภัทรพร 382 0 Center School Director 23 ก.ย. 2558,13:51
อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT. : ชลิดา 375 0 Center School Director 07 ก.ย. 2558,12:50
ประชุมร่วมมูลนิธิศุภนิมิตร : ชลิดา 357 0 Center School Director 31 ส.ค. 2558,12:13
ประชุมการนิเทศการเรียนรู้สหกรณ์ : เบญจมาศ 361 0 Center School Director 28 ส.ค. 2558,14:48
อบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย : คำนึง 343 0 Center School Director 28 ส.ค. 2558,14:42
อบรมการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย : ภัทรพร 384 0 Center School Director 26 ส.ค. 2558,10:35
หยุดทำการ ๒ วัน : ผู้รับบริการ 336 0 Center School Director 26 ส.ค. 2558,07:30
ประชุมกรรมการตัดสินการประกวดฯ : ภัทรพร 403 0 Center School Director 21 ส.ค. 2558,14:56
อบรมครูภาษาอังกฤษ : เบญจมาศ 358 0 Center School Director 21 ส.ค. 2558,09:02
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 378 0 Center School Director 19 ส.ค. 2558,09:15
อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด : ครูทุกคน 493 0 Center School Director 19 ส.ค. 2558,09:11
กำหนดประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี (BBL.ประถม) : ชลิดา 373 0 Center School Director 14 ส.ค. 2558,15:22
การประกวดทักษะทางวิชาการ : ครูทุกคน 367 0 Center School Director 14 ส.ค. 2558,12:56
ประชุมกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ : ภัทรพร 373 0 Center School Director 14 ส.ค. 2558,12:52
การอบรมตามโครงการคูปองพัฒนาครู : ภัทรพร 457 0 Center School Director 13 ส.ค. 2558,15:35
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 323 0 Center School Director 13 ส.ค. 2558,15:29