ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ขอเชิญประชุม : ครู-บุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 279 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,10:33
เตรียมสอบโอเน็ท : ครูผู้รับผิดชอบ 275 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,11:22
ตรวจสอบติดตามงาน : ธนาวุธ 254 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:50
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 207 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:42
การประชุมแก้ไขปัญหาภาระโรคอ้วน : ภัทรพร 249 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,15:28
ครูดีในดวงใจ : คำนึง-เบญจมาศ 250 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,11:37
เชิญประชุม "อ่านออก เขียนได้" : ชลิดา 205 0 Center School Director 07 ม.ค. 2559,11:11
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 266 0 Center School Director 06 ม.ค. 2559,09:55
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ : เบญจมาศ-อัจฉรา 236 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:46
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน : ครูทุกคน 252 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:43
กิจกรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง : ครูทุกคน 272 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:34
การนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ : คำนึง 246 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:37
การเข้าชมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน : ครูทุกคน 246 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:33
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 217 0 Center School Director 04 ธ.ค. 2558,07:05
กรรมการคุมสอบธรรมศึกษา : เบญจมาศ-อัจฉรา 213 0 Center School Director 01 ธ.ค. 2558,07:07
อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง : เบญจมาศ 231 0 Center School Director 24 พ.ย. 2558,08:37
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 210 0 Center School Director 09 พ.ย. 2558,10:59
การรายงานข้อมูลเงินคงเหลือ : ภัทรพร 232 0 Center School Director 21 ต.ค. 2558,10:44
อบรมการตรวจสายตา : ภัทรพร 323 0 Center School Director 20 ต.ค. 2558,10:45
ปิดโครงการ D.A.R.E : คำนึง-เบญจมาศ 243 1 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:10
ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ฯ : ภัทรพร 246 0 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:04
ประชุมประเมินการอ่าน-เขียน ป.๑ : ชลิดา 242 0 Center School Director 01 ต.ค. 2558,06:53
กำหนดการสัมมนาและศึกษาดูงาน : ครู-บุคลากร 272 0 Center School Director 24 ก.ย. 2558,11:46
อบรมเชิงปฏิบัติการองค์คณะบุคคล : ภัทรพร 301 0 Center School Director 23 ก.ย. 2558,13:51
อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT. : ชลิดา 296 0 Center School Director 07 ก.ย. 2558,12:50
ประชุมร่วมมูลนิธิศุภนิมิตร : ชลิดา 279 0 Center School Director 31 ส.ค. 2558,12:13
ประชุมการนิเทศการเรียนรู้สหกรณ์ : เบญจมาศ 293 0 Center School Director 28 ส.ค. 2558,14:48
อบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย : คำนึง 265 0 Center School Director 28 ส.ค. 2558,14:42
อบรมการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย : ภัทรพร 303 0 Center School Director 26 ส.ค. 2558,10:35
หยุดทำการ ๒ วัน : ผู้รับบริการ 262 0 Center School Director 26 ส.ค. 2558,07:30
ประชุมกรรมการตัดสินการประกวดฯ : ภัทรพร 332 0 Center School Director 21 ส.ค. 2558,14:56
อบรมครูภาษาอังกฤษ : เบญจมาศ 279 0 Center School Director 21 ส.ค. 2558,09:02
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 305 0 Center School Director 19 ส.ค. 2558,09:15
อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด : ครูทุกคน 408 0 Center School Director 19 ส.ค. 2558,09:11
กำหนดประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี (BBL.ประถม) : ชลิดา 293 0 Center School Director 14 ส.ค. 2558,15:22
การประกวดทักษะทางวิชาการ : ครูทุกคน 283 0 Center School Director 14 ส.ค. 2558,12:56
ประชุมกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ : ภัทรพร 295 0 Center School Director 14 ส.ค. 2558,12:52
การอบรมตามโครงการคูปองพัฒนาครู : ภัทรพร 376 0 Center School Director 13 ส.ค. 2558,15:35
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 248 0 Center School Director 13 ส.ค. 2558,15:29
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 248 0 Center School Director 11 ส.ค. 2558,14:51