ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 288 0 Center School Director 01 พ.ค. 2559,08:35
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร 236 0 Center School Director 29 มี.ค. 2559,11:37
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 277 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:41
กำหนดการประชุมกลุ่มโรงเรียน 225 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:33
การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ : ครูและบุคลากร 244 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:31
การร่วมงานวันท้องถิ่นไทย : ภัทรพร 261 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:27
ขอเชิญประชุม : ภัทรพร 283 0 Center School Director 11 มี.ค. 2559,12:47
ขอเชิญประชุม : คำนึง 242 0 Center School Director 07 มี.ค. 2559,14:41
ประชุมการอ่านออกเขียได้ : คำนึง และ ชลิดา 292 0 Center School Director 07 มี.ค. 2559,12:24
ขอเชิญประชุมกรรมการเขตพื้นที่ : ภัทรพร 220 0 Center School Director 19 ก.พ. 2559,09:05
การประชุมเชิงวิชาการ : ภัทรพร 225 0 Center School Director 12 ก.พ. 2559,11:04
ขอเชิญประชุมการสอบ o-net : คำนึง 232 0 Center School Director 09 ก.พ. 2559,09:28
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 231 0 Center School Director 09 ก.พ. 2559,09:24
กำหนดการยกระดับ O-NET ป.๖ : คำนึง-เบญจมาศ 263 0 Center School Director 21 ม.ค. 2559,13:28
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย : คำนึง 254 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,11:02
ขอเชิญประชุม : ครู-บุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 329 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,10:33
เตรียมสอบโอเน็ท : ครูผู้รับผิดชอบ 325 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,11:22
ตรวจสอบติดตามงาน : ธนาวุธ 304 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:50
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 262 0 Center School Director 14 ม.ค. 2559,10:42
การประชุมแก้ไขปัญหาภาระโรคอ้วน : ภัทรพร 301 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,15:28
ครูดีในดวงใจ : คำนึง-เบญจมาศ 298 0 Center School Director 11 ม.ค. 2559,11:37
เชิญประชุม "อ่านออก เขียนได้" : ชลิดา 260 0 Center School Director 07 ม.ค. 2559,11:11
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 316 0 Center School Director 06 ม.ค. 2559,09:55
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ : เบญจมาศ-อัจฉรา 290 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:46
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน : ครูทุกคน 306 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:43
กิจกรรมวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง : ครูทุกคน 328 0 Center School Director 09 ธ.ค. 2558,09:34
การนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ : คำนึง 298 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:37
การเข้าชมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน : ครูทุกคน 297 0 Center School Director 08 ธ.ค. 2558,15:33
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร รร.บ้านห้วยป่าปก 274 0 Center School Director 04 ธ.ค. 2558,07:05
กรรมการคุมสอบธรรมศึกษา : เบญจมาศ-อัจฉรา 262 0 Center School Director 01 ธ.ค. 2558,07:07
อบรมการจัดซื้อจัดจ้าง : เบญจมาศ 284 0 Center School Director 24 พ.ย. 2558,08:37
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 254 0 Center School Director 09 พ.ย. 2558,10:59
การรายงานข้อมูลเงินคงเหลือ : ภัทรพร 290 0 Center School Director 21 ต.ค. 2558,10:44
อบรมการตรวจสายตา : ภัทรพร 390 0 Center School Director 20 ต.ค. 2558,10:45
ปิดโครงการ D.A.R.E : คำนึง-เบญจมาศ 297 1 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:10
ประชุมกรรมการเขตพื้นที่ฯ : ภัทรพร 304 0 Center School Director 05 ต.ค. 2558,13:04
ประชุมประเมินการอ่าน-เขียน ป.๑ : ชลิดา 291 0 Center School Director 01 ต.ค. 2558,06:53
กำหนดการสัมมนาและศึกษาดูงาน : ครู-บุคลากร 327 0 Center School Director 24 ก.ย. 2558,11:46
อบรมเชิงปฏิบัติการองค์คณะบุคคล : ภัทรพร 357 0 Center School Director 23 ก.ย. 2558,13:51
อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT. : ชลิดา 349 0 Center School Director 07 ก.ย. 2558,12:50