ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อบรมคณิตศาสตร์ ป.๓ (๒๙ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ 255 0 Center School Director 17 ส.ค. 2559,10:10
ด่วน...อบรมโรงเรียนเครือข่ายสุจริต (๑๖ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ 246 0 Center School Director 15 ส.ค. 2559,17:35
อบรมโครงการเด็กสายตาดี (๒ ก.ย. ๕๙) : ชลิดา 264 0 Center School Director 15 ส.ค. 2559,12:39
อบรมครูปฐมวัย (๙ ส.ค. ๕๙) : ภัทรพร 275 0 Center School Director 05 ส.ค. 2559,13:57
รับฟังนโยบาย รมต.ศธ. ( 4 ส.ค. 59 : 13.00 น.) : ชาติชาย 261 0 Center School Director 02 ส.ค. 2559,12:14
ประชุมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ : ชลิดา 250 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,15:26
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิชาการ : ชลิดา 239 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,13:59
อบรมการรายงานข้อมูล : เบญจมาศ 249 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,13:55
อบรมค่ายเยาวชนสร้างสำนึกพลเมือง : เบญจมาศ 245 0 Center School Director 21 ก.ค. 2559,13:21
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 248 0 Center School Director 19 ก.ค. 2559,07:10
ร่วมรับเสด็จฯ และ แสดงดนตรีไทย : คำนึง 270 0 Center School Director 15 ก.ค. 2559,15:00
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ : คำนึง 263 0 Center School Director 13 ก.ค. 2559,14:49
การศึกษาดูงานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก : ภัทพร-เบญจมาศ 257 0 Center School Director 04 ก.ค. 2559,13:04
การประชุมประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ : คำนึง 267 0 Center School Director 04 ก.ค. 2559,12:56
ประชุมการขอรับสนับสนุนงบประมาณ : เบญจมาศ 280 0 Center School Director 27 มิ.ย. 2559,10:29
การอบรมโครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : คำนึง 273 0 Center School Director 27 มิ.ย. 2559,09:05
การอบรมผลิตสื่อมอนเตสเซอรี่ : ชลิดา อัจฉรา 370 0 Center School Director 23 มิ.ย. 2559,09:15
ประชุมกำหนดโซนจำหย่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ : เบญจมาศ 312 0 Center School Director 20 มิ.ย. 2559,08:46
อบรมวัยใสห่างไกลโรคอ้วน : คำนึง 327 0 Center School Director 20 มิ.ย. 2559,07:17
การอบรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย : คำนึง 318 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,13:50
มอบหมายการรักษาราชการแทน : คำนึง 321 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,09:18
อบรมการใช้งาน Smart OBEC : เบญจมาศ 346 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,09:12
การพัฒนาครูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด : ภัทรพร 326 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,08:58
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 313 0 Center School Director 13 มิ.ย. 2559,07:16
ขอเชิญประชุม : คำนึง 311 0 Center School Director 08 มิ.ย. 2559,06:46
กำหนดวันไหว้ครูนักเรียน : ครูและบุคลากร 343 0 Center School Director 27 พ.ค. 2559,12:35
ประชุมพัฒนาแนะแนวการศึกษา : คำนึง 320 0 Center School Director 27 พ.ค. 2559,11:13
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ : เบญจมาศ 329 0 Center School Director 25 พ.ค. 2559,12:58
ประชุมเครือข่ายคลองกระเวน : ชลิดา 328 0 Center School Director 23 พ.ค. 2559,12:07
กิจกรรมวันวิสาขบูชา : ครูและบุคลากร 318 0 Center School Director 17 พ.ค. 2559,10:56
ประชุมรับชมการถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู : ครูและบุคลากร 331 0 Center School Director 12 พ.ค. 2559,06:59
การประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง : เบญจมาศ 336 0 Center School Director 12 พ.ค. 2559,06:46
อบรมโปรแกรมสารสนเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : คำนึง 342 0 Center School Director 11 พ.ค. 2559,10:53
อบรมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" : ชลิดา 339 0 Center School Director 11 พ.ค. 2559,10:49
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 347 0 Center School Director 01 พ.ค. 2559,08:35
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร 289 0 Center School Director 29 มี.ค. 2559,11:37
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 325 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:41
กำหนดการประชุมกลุ่มโรงเรียน 273 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:33
การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ : ครูและบุคลากร 290 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:31
การร่วมงานวันท้องถิ่นไทย : ภัทรพร 317 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:27