ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 154 0 Center School Director 19 ก.ค. 2559,07:10
ร่วมรับเสด็จฯ และ แสดงดนตรีไทย : คำนึง 168 0 Center School Director 15 ก.ค. 2559,15:00
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ : คำนึง 162 0 Center School Director 13 ก.ค. 2559,14:49
การศึกษาดูงานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก : ภัทพร-เบญจมาศ 161 0 Center School Director 04 ก.ค. 2559,13:04
การประชุมประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ : คำนึง 179 0 Center School Director 04 ก.ค. 2559,12:56
ประชุมการขอรับสนับสนุนงบประมาณ : เบญจมาศ 179 0 Center School Director 27 มิ.ย. 2559,10:29
การอบรมโครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : คำนึง 177 0 Center School Director 27 มิ.ย. 2559,09:05
การอบรมผลิตสื่อมอนเตสเซอรี่ : ชลิดา อัจฉรา 267 0 Center School Director 23 มิ.ย. 2559,09:15
ประชุมกำหนดโซนจำหย่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ : เบญจมาศ 212 0 Center School Director 20 มิ.ย. 2559,08:46
อบรมวัยใสห่างไกลโรคอ้วน : คำนึง 230 0 Center School Director 20 มิ.ย. 2559,07:17
การอบรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย : คำนึง 212 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,13:50
มอบหมายการรักษาราชการแทน : คำนึง 222 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,09:18
อบรมการใช้งาน Smart OBEC : เบญจมาศ 212 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,09:12
การพัฒนาครูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด : ภัทรพร 226 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,08:58
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 204 0 Center School Director 13 มิ.ย. 2559,07:16
ขอเชิญประชุม : คำนึง 203 0 Center School Director 08 มิ.ย. 2559,06:46
กำหนดวันไหว้ครูนักเรียน : ครูและบุคลากร 249 0 Center School Director 27 พ.ค. 2559,12:35
ประชุมพัฒนาแนะแนวการศึกษา : คำนึง 228 0 Center School Director 27 พ.ค. 2559,11:13
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ : เบญจมาศ 227 0 Center School Director 25 พ.ค. 2559,12:58
ประชุมเครือข่ายคลองกระเวน : ชลิดา 228 0 Center School Director 23 พ.ค. 2559,12:07
กิจกรรมวันวิสาขบูชา : ครูและบุคลากร 221 0 Center School Director 17 พ.ค. 2559,10:56
ประชุมรับชมการถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู : ครูและบุคลากร 235 0 Center School Director 12 พ.ค. 2559,06:59
การประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง : เบญจมาศ 240 0 Center School Director 12 พ.ค. 2559,06:46
อบรมโปรแกรมสารสนเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : คำนึง 238 0 Center School Director 11 พ.ค. 2559,10:53
อบรมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" : ชลิดา 238 0 Center School Director 11 พ.ค. 2559,10:49
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 244 0 Center School Director 01 พ.ค. 2559,08:35
ขอเชิญประชุม : ครูและบุคลากร 195 0 Center School Director 29 มี.ค. 2559,11:37
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ : คำนึง 229 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:41
กำหนดการประชุมกลุ่มโรงเรียน 176 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:33
การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ : ครูและบุคลากร 195 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:31
การร่วมงานวันท้องถิ่นไทย : ภัทรพร 217 0 Center School Director 16 มี.ค. 2559,12:27
ขอเชิญประชุม : ภัทรพร 239 0 Center School Director 11 มี.ค. 2559,12:47
ขอเชิญประชุม : คำนึง 198 0 Center School Director 07 มี.ค. 2559,14:41
ประชุมการอ่านออกเขียได้ : คำนึง และ ชลิดา 247 0 Center School Director 07 มี.ค. 2559,12:24
ขอเชิญประชุมกรรมการเขตพื้นที่ : ภัทรพร 175 0 Center School Director 19 ก.พ. 2559,09:05
การประชุมเชิงวิชาการ : ภัทรพร 185 0 Center School Director 12 ก.พ. 2559,11:04
ขอเชิญประชุมการสอบ o-net : คำนึง 186 0 Center School Director 09 ก.พ. 2559,09:28
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 188 0 Center School Director 09 ก.พ. 2559,09:24
กำหนดการยกระดับ O-NET ป.๖ : คำนึง-เบญจมาศ 215 0 Center School Director 21 ม.ค. 2559,13:28
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย : คำนึง 201 0 Center School Director 19 ม.ค. 2559,11:02