ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
อบรมการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ (๑๙ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 199 0 Center School Director 02 ก.ย. 2559,09:25
เลื่อนอบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๒๖ ก.ย.๕๙) : คำนึง 233 0 Center School Director 29 ส.ค. 2559,07:39
มอบหมายรักษาราชการแทน ( ๓๐ ส.ค. ๕๙ ) : คำนึง 191 0 Center School Director 27 ส.ค. 2559,19:48
กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ( ๒๖ ส.ค. ๕๙ ) : ครูทุกคน 193 0 Center School Director 22 ส.ค. 2559,13:59
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา (๓๐ ส.ค.๕๙) : ชาติชาย-ชลิดา 195 0 Center School Director 19 ส.ค. 2559,09:07
อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๓ ก.ย.๕๙) : คำนึง 243 0 Center School Director 19 ส.ค. 2559,08:56
อบรมคณิตศาสตร์ ป.๓ (๒๙ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ 210 0 Center School Director 17 ส.ค. 2559,10:10
ด่วน...อบรมโรงเรียนเครือข่ายสุจริต (๑๖ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ 202 0 Center School Director 15 ส.ค. 2559,17:35
อบรมโครงการเด็กสายตาดี (๒ ก.ย. ๕๙) : ชลิดา 222 0 Center School Director 15 ส.ค. 2559,12:39
อบรมครูปฐมวัย (๙ ส.ค. ๕๙) : ภัทรพร 217 0 Center School Director 05 ส.ค. 2559,13:57
รับฟังนโยบาย รมต.ศธ. ( 4 ส.ค. 59 : 13.00 น.) : ชาติชาย 215 0 Center School Director 02 ส.ค. 2559,12:14
ประชุมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ : ชลิดา 201 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,15:26
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิชาการ : ชลิดา 195 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,13:59
อบรมการรายงานข้อมูล : เบญจมาศ 205 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,13:55
อบรมค่ายเยาวชนสร้างสำนึกพลเมือง : เบญจมาศ 200 0 Center School Director 21 ก.ค. 2559,13:21
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 196 0 Center School Director 19 ก.ค. 2559,07:10
ร่วมรับเสด็จฯ และ แสดงดนตรีไทย : คำนึง 216 0 Center School Director 15 ก.ค. 2559,15:00
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ : คำนึง 207 0 Center School Director 13 ก.ค. 2559,14:49
การศึกษาดูงานพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก : ภัทพร-เบญจมาศ 206 0 Center School Director 04 ก.ค. 2559,13:04
การประชุมประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ : คำนึง 221 0 Center School Director 04 ก.ค. 2559,12:56
ประชุมการขอรับสนับสนุนงบประมาณ : เบญจมาศ 230 0 Center School Director 27 มิ.ย. 2559,10:29
การอบรมโครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน : คำนึง 225 0 Center School Director 27 มิ.ย. 2559,09:05
การอบรมผลิตสื่อมอนเตสเซอรี่ : ชลิดา อัจฉรา 312 0 Center School Director 23 มิ.ย. 2559,09:15
ประชุมกำหนดโซนจำหย่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ : เบญจมาศ 260 0 Center School Director 20 มิ.ย. 2559,08:46
อบรมวัยใสห่างไกลโรคอ้วน : คำนึง 279 0 Center School Director 20 มิ.ย. 2559,07:17
การอบรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย : คำนึง 256 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,13:50
มอบหมายการรักษาราชการแทน : คำนึง 271 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,09:18
อบรมการใช้งาน Smart OBEC : เบญจมาศ 254 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,09:12
การพัฒนาครูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด : ภัทรพร 272 0 Center School Director 17 มิ.ย. 2559,08:58
มอบหมายรักษาราชการแทน : คำนึง 251 0 Center School Director 13 มิ.ย. 2559,07:16
ขอเชิญประชุม : คำนึง 251 0 Center School Director 08 มิ.ย. 2559,06:46
กำหนดวันไหว้ครูนักเรียน : ครูและบุคลากร 297 0 Center School Director 27 พ.ค. 2559,12:35
ประชุมพัฒนาแนะแนวการศึกษา : คำนึง 274 0 Center School Director 27 พ.ค. 2559,11:13
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ : เบญจมาศ 275 0 Center School Director 25 พ.ค. 2559,12:58
ประชุมเครือข่ายคลองกระเวน : ชลิดา 271 0 Center School Director 23 พ.ค. 2559,12:07
กิจกรรมวันวิสาขบูชา : ครูและบุคลากร 267 0 Center School Director 17 พ.ค. 2559,10:56
ประชุมรับชมการถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู : ครูและบุคลากร 282 0 Center School Director 12 พ.ค. 2559,06:59
การประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง : เบญจมาศ 287 0 Center School Director 12 พ.ค. 2559,06:46
อบรมโปรแกรมสารสนเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : คำนึง 287 0 Center School Director 11 พ.ค. 2559,10:53
อบรมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" : ชลิดา 283 0 Center School Director 11 พ.ค. 2559,10:49