ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
มอบหมายรักษาราชการแทน(17-18 มค. 60) : คำนึง 93 0 Center School Director 15 ม.ค. 2560,12:57
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ (๙ ม.ค.๖๐) : คำนึง 111 0 Center School Director 05 ม.ค. 2560,18:35
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (๙ ม.ค. ๖๐) : ชาติชาย-ชลิดา 166 0 Center School Director 05 ม.ค. 2560,18:29
ประชุมจัดติวโอเน็ท (๓๐ ธ.ค. ๕๙) : คำนึง-เบญจมาศ 107 0 Center School Director 27 ธ.ค. 2559,07:00
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ o-net (๒๕ ธ.ค.๕๙) : คำนึง 100 0 Center School Director 22 ธ.ค. 2559,19:04
มอบหมายรักษาราชการแทน (๒๐-๒๓ ธค.๕๙) : เบญจมาศ 101 0 Center School Director 20 ธ.ค. 2559,14:57
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน (๒๑-๒๓ ธ.ค.๕๙) : ครูและบุคลากรทุกคน 101 0 Center School Director 19 ธ.ค. 2559,13:59
มอบหมายรักษาราชการแทน (๘ ธ.ค.๕๙) : คำนึง 103 0 Center School Director 07 ธ.ค. 2559,11:30
มอบหมายนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ (๑๓-๑๔ ธ.ค.๕๙) : ครู-บุคลากร 119 0 Center School Director 02 ธ.ค. 2559,15:13
มอบหมายนำลูกเสือเข้าค่ายพักแรม (๒๘-๓๐ พ.ย.๕๙) : เบญจมาศ 93 0 Center School Director 28 พ.ย. 2559,09:58
อบรมพัฒนาทักษะฝีมือ (๒๒,๒๙-๓๐ พ.ย.๕๙,๑ ธ.ค.๕๙) : ผาสุข 78 0 Center School Director 17 พ.ย. 2559,13:20
มอบหมายรักษาราชการแทน (๒๑ พ.ย. ๕๙) : ชลิดา 84 0 Center School Director 17 พ.ย. 2559,07:27
มอบหมายรักษาราชการแทน (๘ พ.ย. ๕๙) : คำนึง 93 0 Center School Director 03 พ.ย. 2559,10:16
ประชุมพัฒนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (๒๕-๒๖ ตค. ๕๙) : ชลิดา-เบญจมาศ 99 0 Center School Director 20 ต.ค. 2559,16:32
การขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (๖ ต.ค. ๕๙) : ภัทรพร 150 0 Center School Director 04 ต.ค. 2559,09:55
กรรมการประเมินการอ่าน-เขียน (๒๘ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 140 0 Center School Director 26 ก.ย. 2559,13:01
ประชุมการอ่าน-เขียน (๒๗ ก.ย. ๕๙) : ชลิดา 151 0 Center School Director 26 ก.ย. 2559,12:12
เปลี่ยนแปลงมอบหมายการรักษาราชการแทน (๒๙ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 164 0 Center School Director 13 ก.ย. 2559,19:48
มอบหมายรักษาราชการแทน (๑๖ ก.ย.๕๙) : คำนึง 168 0 Center School Director 09 ก.ย. 2559,12:25
ประชุมกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน (๑๒ ก.ย.๕๙) : คำนึง 174 0 Center School Director 09 ก.ย. 2559,09:51
อบรมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (๒๖-๒๗ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 206 0 Center School Director 08 ก.ย. 2559,16:39
ประชุมกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน (๑๒ ก.ย. ๕๙) : ภัทรพร 190 0 Center School Director 08 ก.ย. 2559,16:34
อบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (๑๐ ก.ย. ๕๙) : เบญจมาศ 172 0 Center School Director 08 ก.ย. 2559,16:30
มอบหมายรักษาราชการแทน ( ๗ ก.ย. ๕๙ ) : คำนึง 149 0 Center School Director 06 ก.ย. 2559,12:09
ร่วมงานประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (๑๗-๑๘ ก.ย. ๕๙) : ครูทุกคน 146 0 Center School Director 05 ก.ย. 2559,11:20
อบรมการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ (๑๙ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 146 0 Center School Director 02 ก.ย. 2559,09:25
เลื่อนอบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๒๖ ก.ย.๕๙) : คำนึง 183 0 Center School Director 29 ส.ค. 2559,07:39
มอบหมายรักษาราชการแทน ( ๓๐ ส.ค. ๕๙ ) : คำนึง 148 0 Center School Director 27 ส.ค. 2559,19:48
กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ( ๒๖ ส.ค. ๕๙ ) : ครูทุกคน 148 0 Center School Director 22 ส.ค. 2559,13:59
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา (๓๐ ส.ค.๕๙) : ชาติชาย-ชลิดา 149 0 Center School Director 19 ส.ค. 2559,09:07
อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๓ ก.ย.๕๙) : คำนึง 200 0 Center School Director 19 ส.ค. 2559,08:56
อบรมคณิตศาสตร์ ป.๓ (๒๙ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ 163 0 Center School Director 17 ส.ค. 2559,10:10
ด่วน...อบรมโรงเรียนเครือข่ายสุจริต (๑๖ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ 156 0 Center School Director 15 ส.ค. 2559,17:35
อบรมโครงการเด็กสายตาดี (๒ ก.ย. ๕๙) : ชลิดา 171 0 Center School Director 15 ส.ค. 2559,12:39
อบรมครูปฐมวัย (๙ ส.ค. ๕๙) : ภัทรพร 170 0 Center School Director 05 ส.ค. 2559,13:57
รับฟังนโยบาย รมต.ศธ. ( 4 ส.ค. 59 : 13.00 น.) : ชาติชาย 168 0 Center School Director 02 ส.ค. 2559,12:14
ประชุมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ : ชลิดา 151 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,15:26
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิชาการ : ชลิดา 150 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,13:59
อบรมการรายงานข้อมูล : เบญจมาศ 162 0 Center School Director 27 ก.ค. 2559,13:55
อบรมค่ายเยาวชนสร้างสำนึกพลเมือง : เบญจมาศ 151 0 Center School Director 21 ก.ค. 2559,13:21