ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๒๐-๒๑ มีค. ๖๐) : เบญจมาศ
โพสโดย
Center School Director
ด้วยในวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐     ข้าฯ นายชาติชาย ยศหนัก ผู้อำนวยการฯ มีกำหนดไปราชการ
นำนักเรียน ป.๕-๖ เข้าทำกิจกรรม "จิตคารวะ" ณ สำนักสงฆ์บ้านร่องมะดูก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
         เพื่อให้การบริหารสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ จึงส่งมอบหน้าที่ให้
น.ส.เบญจมาศ วงษ์อามาตร์ ปฏิบัติงานในหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ในช่วง 
วันดังกล่าว
          จึงแจ้งให้ทราบ

    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐


โพสโดย : Center School Director
IP : 182.53.103.114
โพสเมื่อวันที่ : 07 มี.ค. 2560,06:57 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: