ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
สรุปบัญชีรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน สิ้น ก.ย. ๖๑ 143 0 Mr.Chartchai 26 ก.ย. 2561,09:09
สรุปบัญชีรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน สิ้น สค. ๖๑ 146 0 Mr.Chartchai 04 ก.ย. 2561,12:56
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน สิ้น กค. ๖๑ 156 0 Mr.Chartchai 08 ส.ค. 2561,14:28
๒๓ ส.ค.๖๑ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน:สพป.อน ๒ (ภัทรพร+นักเรียน) 146 0 Benjamas 06 ส.ค. 2561,18:57
๑๕ ส.ค.๖๑ ค่ายยุวชนคุณธรรม: สพป.อน๒ (ภัทรพร+นักเรียน) 125 0 Benjamas 06 ส.ค. 2561,11:35
๖ ส.ค.๖๑ เสวนาการศึกาษาปฐมวัย:ม.รามคำแหง (ภัทรพร) 155 0 Benjamas 06 ส.ค. 2561,11:30
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 148 0 Center School Director 26 ก.ค. 2561,15:25
แจ้งการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ 139 0 Center School Director 25 ก.ค. 2561,10:35
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ 173 0 Mr.Chartchai 13 ก.ค. 2561,10:44
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) 161 0 Benjamas 13 ก.ค. 2561,08:58
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 125 0 Mr.Chartchai 13 ก.ค. 2561,07:18
แนวคิดคณิตศาสตร์เซี่ยงไฮ้ 126 0 Mr.Chartchai 10 ก.ค. 2561,10:40
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน มิ.ย. ๖๑ 110 0 Mr.Chartchai 06 ก.ค. 2561,14:39
ปฏิทินการสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 138 0 Mr.Chartchai 06 ก.ค. 2561,09:46
พบแล้วหมูป่า...รอนำกลับบ้าน 96 0 Mr.Chartchai 03 ก.ค. 2561,08:06
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 164 0 Mr.Chartchai 28 มิ.ย. 2561,09:48
ทิศทางบริหารจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 123 0 Mr.Chartchai 27 มิ.ย. 2561,18:03
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 121 0 Mr.Chartchai 27 มิ.ย. 2561,11:40
สนองนโยบายจัดเมนูอาหารผ่านระบบโปรแกรม 131 0 Mr.Chartchai 22 มิ.ย. 2561,15:41
การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. ๖๑ 122 1 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,13:52
แนวทางแก้ไขเด็กเรียนอ่อน 105 0 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,10:43
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน 113 0 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,10:33
ระวังโรคมือ เท้า ปาก กำลังระบาด 119 0 Mr.Chartchai 20 มิ.ย. 2561,12:01
การตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 146 0 Mr.Chartchai 20 มิ.ย. 2561,07:35
โรคพิษสุนัขบ้า 128 0 Mr.Chartchai 18 มิ.ย. 2561,07:14
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 125 0 Mr.Chartchai 15 มิ.ย. 2561,10:32
เตรียมข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ป.๔ 108 0 Mr.Chartchai 15 มิ.ย. 2561,07:27
ใช้โปรแกรมจัดทำรายการอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) 119 0 Mr.Chartchai 14 มิ.ย. 2561,19:29
ใช้โปรแกรมจัดทำรายการอาหารกลางวัน 123 0 Mr.Chartchai 14 มิ.ย. 2561,16:01
ด่วนที่สุด ประชุมการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาล 158 0 Mr.Chartchai 07 มิ.ย. 2561,18:33
ประชุมป้องกันทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 138 0 Mr.Chartchai 05 มิ.ย. 2561,20:10
๒๕ พ.ค.๖๑ ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 147 0 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:18
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) 143 0 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:09
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ:สพป.อน ๒ (ชาติชาย) 143 2 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:04
๑๙ ม.ค.๖๑ ประชุมรับฟังนโยบายระบบอินทอร์เน็ต: สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 237 0 Benjamas 17 ม.ค. 2561,14:54
๑๘ ม.ค.๖๑ อบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 237 0 Benjamas 17 ม.ค. 2561,14:48
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา 238 0 Center School Director 26 ธ.ค. 2560,13:50
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ 1495 1 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,18:50
บริจาคเงินให้สถานศึกษา 274 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,18:25
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร 235 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,09:38