ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
สรุปบัญชีรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน สิ้น ก.ย. ๖๑ 48 0 Mr.Chartchai 26 ก.ย. 2561,09:09
สรุปบัญชีรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน สิ้น สค. ๖๑ 55 0 Mr.Chartchai 04 ก.ย. 2561,12:56
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน สิ้น กค. ๖๑ 58 0 Mr.Chartchai 08 ส.ค. 2561,14:28
๒๓ ส.ค.๖๑ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน:สพป.อน ๒ (ภัทรพร+นักเรียน) 67 0 Benjamas 06 ส.ค. 2561,18:57
๑๕ ส.ค.๖๑ ค่ายยุวชนคุณธรรม: สพป.อน๒ (ภัทรพร+นักเรียน) 53 0 Benjamas 06 ส.ค. 2561,11:35
๖ ส.ค.๖๑ เสวนาการศึกาษาปฐมวัย:ม.รามคำแหง (ภัทรพร) 74 0 Benjamas 06 ส.ค. 2561,11:30
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 57 0 Center School Director 26 ก.ค. 2561,15:25
แจ้งการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ 55 0 Center School Director 25 ก.ค. 2561,10:35
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ 82 0 Mr.Chartchai 13 ก.ค. 2561,10:44
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) 73 0 Benjamas 13 ก.ค. 2561,08:58
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 58 0 Mr.Chartchai 13 ก.ค. 2561,07:18
แนวคิดคณิตศาสตร์เซี่ยงไฮ้ 56 0 Mr.Chartchai 10 ก.ค. 2561,10:40
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน มิ.ย. ๖๑ 54 0 Mr.Chartchai 06 ก.ค. 2561,14:39
ปฏิทินการสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 64 0 Mr.Chartchai 06 ก.ค. 2561,09:46
พบแล้วหมูป่า...รอนำกลับบ้าน 41 0 Mr.Chartchai 03 ก.ค. 2561,08:06
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 83 0 Mr.Chartchai 28 มิ.ย. 2561,09:48
ทิศทางบริหารจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 50 0 Mr.Chartchai 27 มิ.ย. 2561,18:03
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 65 0 Mr.Chartchai 27 มิ.ย. 2561,11:40
สนองนโยบายจัดเมนูอาหารผ่านระบบโปรแกรม 60 0 Mr.Chartchai 22 มิ.ย. 2561,15:41
การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เดือน มิ.ย. ๖๑ 59 1 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,13:52
แนวทางแก้ไขเด็กเรียนอ่อน 52 0 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,10:43
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน 53 0 Mr.Chartchai 21 มิ.ย. 2561,10:33
ระวังโรคมือ เท้า ปาก กำลังระบาด 70 0 Mr.Chartchai 20 มิ.ย. 2561,12:01
การตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 72 0 Mr.Chartchai 20 มิ.ย. 2561,07:35
โรคพิษสุนัขบ้า 67 0 Mr.Chartchai 18 มิ.ย. 2561,07:14
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 62 0 Mr.Chartchai 15 มิ.ย. 2561,10:32
เตรียมข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ป.๔ 61 0 Mr.Chartchai 15 มิ.ย. 2561,07:27
ใช้โปรแกรมจัดทำรายการอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) 70 0 Mr.Chartchai 14 มิ.ย. 2561,19:29
ใช้โปรแกรมจัดทำรายการอาหารกลางวัน 64 0 Mr.Chartchai 14 มิ.ย. 2561,16:01
ด่วนที่สุด ประชุมการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาล 81 0 Mr.Chartchai 07 มิ.ย. 2561,18:33
ประชุมป้องกันทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 80 0 Mr.Chartchai 05 มิ.ย. 2561,20:10
๒๕ พ.ค.๖๑ ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 84 0 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:18
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) 76 0 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:09
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ:สพป.อน ๒ (ชาติชาย) 76 2 Benjamas 17 พ.ค. 2561,18:04
๑๙ ม.ค.๖๑ ประชุมรับฟังนโยบายระบบอินทอร์เน็ต: สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 171 0 Benjamas 17 ม.ค. 2561,14:54
๑๘ ม.ค.๖๑ อบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) 168 0 Benjamas 17 ม.ค. 2561,14:48
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา 173 0 Center School Director 26 ธ.ค. 2560,13:50
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ 1263 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,18:50
บริจาคเงินให้สถานศึกษา 200 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,18:25
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร 169 0 Center School Director 25 ธ.ค. 2560,09:38