ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
๔๓๙ ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธุ์) แห่งความดี (อ่าน 7) 19 ก.ค. 61
xxx โครงการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ (อ่าน 7) 18 ก.ค. 61
๔๓๒ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 8) 17 ก.ค. 61
๔๒๙ ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพ (อ่าน 8) 17 ก.ค. 61
๔๒๘ ประชาสัมพันธ์แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (อ่าน 8) 17 ก.ค. 61
๔๒๗ การแข่งขัน OBEC Sport (อ่าน 8) 17 ก.ค. 61
๔๓๓ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น (อ่าน 7) 16 ก.ค. 61
๔๒๒ การแข่งขัน OBEC Sport (อ่าน 7) 16 ก.ค. 61
๔๑๘ คูมือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (อ่าน 13) 13 ก.ค. 61
๔๑๖ การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 12) 13 ก.ค. 61
๔๑๕ ทักษะด้านดิจิตอลของข้าราชการครูฯ (อ่าน 13) 13 ก.ค. 61
๔๑๓ ขอเชิญรับฟังการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (อ่าน 12) 11 ก.ค. 61
๔๑๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานองค์กรสุขภาวะฯ (อ่าน 10) 11 ก.ค. 61
๔๑๑ เชิญสมาชิก กบข.เข้ารับฟังสิทธิฯ (อ่าน 6) 11 ก.ค. 61
๔๑๐ การคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 6) 11 ก.ค. 61
xxx ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน กค. ๖๑ (อ่าน 9) 11 ก.ค. 61
๔๐๙ แนวปฏิบัติการลงนามหนังสือกราบบังคมทูลฯ (อ่าน 21) 10 ก.ค. 61
๔๐๘ การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 13) 10 ก.ค. 61
๔๐๗ การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ (อ่าน 13) 10 ก.ค. 61
๔๐๖ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ (อ่าน 23) 10 ก.ค. 61
๔๐๕ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ (อ่าน 21) 10 ก.ค. 61
๔๐๓ การเกิดโรคในฤดูฝน (อ่าน 12) 09 ก.ค. 61
๔๐๒ การคัดเลือกโรงเรียนสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง (อ่าน 12) 09 ก.ค. 61
๔๐๑ การรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา (อ่าน 12) 09 ก.ค. 61
๔๐๐ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 11) 09 ก.ค. 61
๓๙๙ การคัดเลือกรับรางวัล (อ่าน 11) 09 ก.ค. 61
๓๙๘ การจัดกิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (อ่าน 11) 09 ก.ค. 61
๓๙๗ การกำหนดวัน เวลา ในการฝึกอบรม (อ่าน 10) 09 ก.ค. 61
๓๙๕ การเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานศึกษา (อ่าน 15) 06 ก.ค. 61
๓๙๔ การทดสอบโอเน็ท ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 16) 06 ก.ค. 61
๓๙๓ รายงานตรวจสอบการเงิน เดือน พ.ค. ๖๑ (อ่าน 16) 06 ก.ค. 61
๓๙๒ การเลื่อนวิทยฐานะฯ (อ่าน 16) 06 ก.ค. 61
๓๙๑ กำชับเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยฯ (อ่าน 16) 06 ก.ค. 61
๓๙๐ ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 12) 06 ก.ค. 61
๓๘๙ โครงการประกวดทักษะภาษาจีน (อ่าน 15) 06 ก.ค. 61
๓๘๘ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ (อ่าน 15) 06 ก.ค. 61
xxx ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน มิ.ย. ๖๑ (อ่าน 12) 06 ก.ค. 61
๓๘๗ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 18) 05 ก.ค. 61
๓๘๖ โครงการประกวดเขียนเรียงความคุณครูที่รัก (อ่าน 30) 05 ก.ค. 61
๓๘๕ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ (อ่าน 16) 05 ก.ค. 61