ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0979907424 (ภัทรพร)
xxx อบรมครูโรงเรียนคุณธรรม (แก้ไข) (อ่าน 8) 20 ก.ค. 61
๔๔๒ การอบรมคุณธรรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 3) 20 ก.ค. 61
๔๔๑ จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมฯ (อ่าน 9) 19 ก.ค. 61
๔๔๐ ประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย (อ่าน 9) 19 ก.ค. 61
๔๓๖ สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา (อ่าน 9) 17 ก.ค. 61
๔๓๔ มอบสื่อการเรียนการสอน ฟ.ฟันยิ้มใส (อ่าน 6) 17 ก.ค. 61
๔๓๓ การประชุมทางไกลใช้โปรแกรม Thai School Lunch (อ่าน 53) 17 ก.ค. 61
๓๙๖ การรายงานนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (อ่าน 18) 06 ก.ค. 61
๓๗๖ อบรมครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อ่าน 23) 02 ก.ค. 61
๓๗๐ โครงการอบรมครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (อ่าน 24) 29 มิ.ย. 61
๓๖๙ โครงการทุนการศึกษาเหล่ากาชาดอุทัยธานี (อ่าน 21) 29 มิ.ย. 61
xxx แบบตรวจสอบการจัดอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 33) 20 มิ.ย. 61
xxx การตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 36) 20 มิ.ย. 61
๓๓๗ เชิญประชุมจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน (อ่าน 43) 18 มิ.ย. 61
๓๒๔ แนวการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 42) 13 มิ.ย. 61
๓๒๓ การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 55) 13 มิ.ย. 61
๓๒๐ ขยายเวลานิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 40) 12 มิ.ย. 61
๓๑๙ ด่วนที่สุด นิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 43) 12 มิ.ย. 61
๓๑๒ การจำหน่ายนักเรียน (อ่าน 47) 08 มิ.ย. 61
๓๐๕ มอบป้ายรับรองโรงเรียน อย.น้อย (อ่าน 47) 08 มิ.ย. 61
๓๐๔ หลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา (อ่าน 35) 08 มิ.ย. 61
๒๙๒ มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 45) 05 มิ.ย. 61
๒๙๑ การประเมินคุณธรรมความโปรงใสเขตพื้นที่ (อ่าน 31) 05 มิ.ย. 61
๒๙๐ การมอบทุนโครงการอินทัชฯ (อ่าน 30) 05 มิ.ย. 61
๒๗๐ ส่งเด็กขอย้ายมาเข้าเรียน (อ่าน 40) 24 พ.ค. 61
๒๖๔ ส่งเด็กขอย้ายมาเข้าเรียน (อ่าน 39) 23 พ.ค. 61
๒๖๒ การจำหน่ายนักเรียน (อ่าน 43) 21 พ.ค. 61
xxx รายชื่อเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาเขตบริการ รร.บ้านห้วยป่าปก ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 57) 16 พ.ค. 61
xxx รายชื่อเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาเขตบริการ รร.บ้านห้วยป่าปก ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 54) 16 พ.ค. 61
๒๓๘ รายงานติดตามเด็กเข้าเรียน ป.๑ (อ่าน 70) 10 พ.ค. 61
๒๓๕ การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 65) 09 พ.ค. 61
๒๒๖ การมอบทุนโครงการกลุ่มอินทัชฯ (อ่าน 69) 03 พ.ค. 61
๒๑๖ การรายงานผลการรับนักเรียน (อ่าน 81) 27 เม.ย. 61
๒๑๕ การรายงานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 69) 27 เม.ย. 61
๑๙๙ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 68) 19 เม.ย. 61
๑๘๒ กิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" (อ่าน 68) 06 เม.ย. 61
๑๘๑ การมอบทุน"โครงการอินทัชฯ" (อ่าน 66) 06 เม.ย. 61
๑๘๐ การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 80) 06 เม.ย. 61
๑๖๘ การส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (อ่าน 81) 29 มี.ค. 61
๑๕๗ โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 78) 20 มี.ค. 61