ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (อ่าน 234) 01 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) (อ่าน 398) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) (อ่าน 441) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน (อ่าน 495) 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) (อ่าน 665) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) (อ่าน 693) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ (อ่าน 650) 10 พ.ย. 59