ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

Webboard
Topic Date
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (14/0) 26 ธ.ค. 60
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ (20/0) 25 ธ.ค. 60
บริจาคเงินให้สถานศึกษา (13/0) 25 ธ.ค. 60
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร (13/0) 25 ธ.ค. 60
๒๖ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๕ : เบญจมาศ (13/0) 25 ธ.ค. 60
๒๕ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๓ : เบญจมาศ (12/0) 25 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (17/0) 18 ธ.ค. 60
15,18 ธ.ค. 60 เตรียมกีฬากลุ่มโรงเรียน : ผาสุข-ภัทรพร (18/0) 15 ธ.ค. 60
๑๓ ธค. ๖๐ ประชุมครูกีฬา (ภัทรพร) (16/0) 08 ธ.ค. 60
๔ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน : ภัทรพร (27/0) 30 พ.ย. 60
27/06/2017
23/03/2017
01/11/2016
05/09/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
15/01/2018
15/01/2018
15/01/2018
10/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
04/01/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
15/01/2018
10/01/2018
09/01/2018
08/01/2018
05/01/2018
13/12/2017
20/11/2017
09/11/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
04/01/2018
23/11/2017
17/11/2017
14/11/2017
09/11/2017
01/11/2017
10/10/2017
10/10/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
15/01/2018
09/01/2018
04/01/2018
26/12/2017
26/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
03/11/2017
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
15/01/2018
15/01/2018
10/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
08/12/2017
08/12/2017
18/11/2017
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
05/01/2018
13/12/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/11/2016
23/11/2016
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/07/2016
09/04/2016
25/01/2016
25/01/2016
13/07/2015
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
25/05/2017
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
03/07/2016
09/04/2016
09/04/2016
29/10/2015
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
09/04/2016
09/04/2016
09/04/2016
13/07/2015
13/07/2015
27/12/2017
27/12/2017
23/12/2017
18/12/2017
11/12/2017
17/11/2017
01/11/2017
20/10/2017
28/10/2017
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password
Stats
Start 22/07/2011
Last Update 15/01/2018
Visitors 1253520
Page Views 1504320
The poll
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด