ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

Webboard
Topic Date
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน สิ้น กค. ๖๑ (6/0) 08 ส.ค. 61
๒๓ ส.ค.๖๑ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน:สพป.อน ๒ (ภัทรพร+นักเรียน) (8/0) 06 ส.ค. 61
๑๕ ส.ค.๖๑ ค่ายยุวชนคุณธรรม: สพป.อน๒ (ภัทรพร+นักเรียน) (10/0) 06 ส.ค. 61
๖ ส.ค.๖๑ เสวนาการศึกาษาปฐมวัย:ม.รามคำแหง (ภัทรพร) (13/0) 06 ส.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (15/0) 26 ก.ค. 61
แจ้งการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ (13/0) 25 ก.ค. 61
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ (24/0) 13 ก.ค. 61
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) (17/0) 13 ก.ค. 61
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (21/0) 13 ก.ค. 61
แนวคิดคณิตศาสตร์เซี่ยงไฮ้ (19/0) 10 ก.ค. 61
27/06/2017
23/03/2017
01/11/2016
05/09/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการ-การเงิน (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
15/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
08/08/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
15/08/2018
08/08/2018
06/08/2018
26/07/2018
20/07/2018
18/07/2018
17/07/2018
16/07/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
01/08/2018
27/06/2018
01/06/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
27/04/2018
23/04/2018
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
14/08/2018
26/07/2018
26/07/2018
23/07/2018
23/07/2018
20/07/2018
20/07/2018
19/07/2018
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
15/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
01/08/2018
08/12/2017
08/12/2017
18/11/2017
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
10/07/2018
07/03/2018
05/01/2018
13/12/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
28/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/07/2016
09/04/2016
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
25/05/2017
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
03/07/2016
09/04/2016
09/04/2016
29/10/2015
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
16/05/2018
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
09/04/2016
09/04/2016
09/04/2016
13/07/2015
08/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
17/05/2018
15/05/2018
13/05/2018
07/03/2018
07/03/2018
28/10/2017
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
01/08/2018
06/07/2018
04/06/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password
Stats
Start 22/07/2011
Last Update 15/08/2018
Visitors 1527913
Page Views 1868195
The poll
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด