ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

Webboard
Topic Date
๔-๕ ส.ค.๖๐ อบรมเรียนรู้อย่างพอเพียง : สพป.อน ๒ (ภัทรพร+ชลิดา) (3/0) 20 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร (8/1) 20 ก.ค. 60
๖-๗ ส.ค.๖๐ อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ : สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (4/0) 19 ก.ค. 60
๒๙ ก.ค. ๖๐ อบรมครูแนะแนว : สพป.อน ๒ (5/0) 19 ก.ค. 60
๒๔ ก.ค.๖๐ นำนักเรียนร่วมปลูกป่า ม.๒ (สะนำ) : คณะครู (4/0) 19 ก.ค. 60
๒๒ ก.ค.๖๐ ประชุมเครือข่าย รร.ขนาดเล็ก : สพป.อน.๒ (ชลิดา + เบญจมาศ) (3/0) 19 ก.ค. 60
๒๒-๒๓ ก.ค.๖๐ อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : สพป.อน.๒ (คำนึง) (3/0) 19 ก.ค. 60
๑๙ ก.ค.๖๐ อบรมค่ายวิชาการอังกฤษ : อนุบาลบ้านไร่ (เบญจมาศ) (4/0) 19 ก.ค. 60
อบรมสะเต็มศึกษา (๑-๓ พ.ค.๖๐) : ชลิดา (40/0) 24 เม.ย. 60
การอบรมโครงการการใช้ PLC ยกระดับคุณภาพฯ : ชลิดา-คำนึง (๓๐ เม.ย. ๖๐) (56/0) 23 เม.ย. 60
27/06/2017
23/03/2017
01/11/2016
05/09/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
19/07/2017
19/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
19/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
14/07/2017
05/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
14/07/2017
05/07/2017
05/06/2017
01/06/2017
24/05/2017
23/04/2017
23/04/2017
04/04/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
05/07/2017
04/07/2017
26/06/2017
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
19/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
18/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
01/07/2016
01/07/2016
10/04/2016
27/01/2016
27/01/2016
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/07/2016
09/04/2016
25/01/2016
25/01/2016
13/07/2015
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
25/05/2017
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
03/07/2016
09/04/2016
09/04/2016
29/10/2015
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
09/04/2016
09/04/2016
09/04/2016
13/07/2015
13/07/2015
16/07/2017
25/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
02/05/2017
13/10/2016
05/10/2016
03/10/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password
The poll
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด
Stats
Start 22/07/2011
Last Update 20/07/2017
Visitors 1096239
Page Views 1288632