ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

Webboard
Topic Date
๒๓-๒๔ ก.ย.๖๐ ศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา:เพชรบุรี (ภัทรพร ) (8/0) 14 ก.ย. 60
๑๙ ก.ย.๖๐ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่:สพป.อน ๒ (คำนึง+ภัทรพร) (6/0) 14 ก.ย. 60
๑๐-๑๑ ก.ย.๖๐ อบรมการสร้างสื่อการสอนศตวรรษที่ ๒๑ :สพป.อน ๒ (ชลิดา) (8/0) 07 ก.ย. 60
โมดิฟายเศรษฐกิจพอเพียง (18/0) 07 ก.ย. 60
Chartchai Mdel (18/0) 31 ส.ค. 60
๒-๓ ก.ย. ๖๐ อบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน:สพป.อน๒ (เบญจมาศ) (9/0) 30 ส.ค. 60
๙ ก.ย. ๖๐ อบรมครูคณิตศาสตร์ ป.๕ : สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (14/0) 22 ส.ค. 60
พระคาถาอนุโมทนา (25/0) 21 ส.ค. 60
๑๙ ส.ค.๖๐ อบรมสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (15/0) 18 ส.ค. 60
๑๘ ส.ค.๖๐ อบรมโรงเรียนทำมาหากิน:สพป.อน ๒ (ชลิดา + อัจฉรา) (20/0) 11 ส.ค. 60
27/06/2017
23/03/2017
01/11/2016
05/09/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
13/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
11/09/2017
11/09/2017
08/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
19/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
11/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
01/09/2017
29/08/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
19/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
01/09/2017
23/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
16/08/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
08/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
29/08/2017
21/08/2017
21/08/2017
17/08/2017
08/08/2017
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
18/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
11/09/2017
07/09/2017
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
01/07/2016
01/07/2016
10/04/2016
27/01/2016
27/01/2016
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/07/2016
09/04/2016
25/01/2016
25/01/2016
13/07/2015
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
25/05/2017
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
03/07/2016
09/04/2016
09/04/2016
29/10/2015
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
09/04/2016
09/04/2016
09/04/2016
13/07/2015
13/07/2015
16/07/2017
25/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
02/05/2017
13/10/2016
05/10/2016
03/10/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password
Stats
Start 22/07/2011
Last Update 19/09/2017
Visitors 1140127
Page Views 1352247
The poll
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด