ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

Webboard
Topic Date
อบรมสะเต็มศึกษา (๑-๓ พ.ค.๖๐) : ชลิดา (27/0) 24 เม.ย. 60
การอบรมโครงการการใช้ PLC ยกระดับคุณภาพฯ : ชลิดา-คำนึง (๓๐ เม.ย. ๖๐) (32/0) 23 เม.ย. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๒๐-๒๑ มีค. ๖๐) : เบญจมาศ (58/0) 07 มี.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๙ กพ. ๖๐) : คำนึง (51/0) 09 ก.พ. 60
ประชุมการสอบ O-NET (๒๕ มค.๖๐) : คำนึง (75/0) 20 ม.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทน(17-18 มค. 60) : คำนึง (60/0) 15 ม.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ (๙ ม.ค.๖๐) : คำนึง (72/0) 05 ม.ค. 60
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (๙ ม.ค. ๖๐) : ชาติชาย-ชลิดา (81/0) 05 ม.ค. 60
ประชุมจัดติวโอเน็ท (๓๐ ธ.ค. ๕๙) : คำนึง-เบญจมาศ (67/0) 27 ธ.ค. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ o-net (๒๕ ธ.ค.๕๙) : คำนึง (64/0) 22 ธ.ค. 59
23/03/2017
01/11/2016
05/09/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
17/03/2016
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
16/06/2017
16/06/2017
05/06/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
26/05/2017
24/05/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
19/06/2017
15/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
05/06/2017
31/05/2017
31/05/2017
24/05/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
05/06/2017
01/06/2017
24/05/2017
23/04/2017
23/04/2017
04/04/2017
27/03/2017
22/03/2017
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
21/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
26/05/2017
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
20/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
01/07/2016
01/07/2016
10/04/2016
27/01/2016
27/01/2016
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/07/2016
09/04/2016
25/01/2016
25/01/2016
13/07/2015
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
25/05/2017
16/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
03/07/2016
09/04/2016
09/04/2016
29/10/2015
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
29/03/2017
29/03/2017
29/03/2017
09/04/2016
09/04/2016
09/04/2016
13/07/2015
13/07/2015
25/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
02/05/2017
13/10/2016
05/10/2016
03/10/2016
03/10/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password
The poll
ต้องการให้เพิ่มหัวข้ออะไร
ข่าวการเมือง
ข่าวดารา
ดูดวง
ดูผลโหวด
Stats
Start 22/07/2011
Last Update 21/06/2017
Visitors 1073019
Page Views 1255498