ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง สพฐ./ศธจ.อน./สพป.อน.๒/กลุ่มโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
๑. คำสั่งเขตพื้นที่แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
๒. คำสั่งศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 720.78 KB