ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งสถานศึกษาปี ๒๕๖๑
01. คส. 01/61 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.67 KB
02. คส. 02/61 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.43 KB
03. คส. 3/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.51 KB
04. คส. 4/61 : การพานักเรียน ป.6 ไปเข้าสอบ o-net
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.79 KB
05. คส. 5/61 : แต่งตั้งเวรฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
06. คส. 6/61 : การเข้าร่วมประเมินผลฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481.93 KB
07. คส. 07/61 : การเข้าค่ายลูกเสือนักเรียน ป. ๑-๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
08. คส. 8/61 : แต่งตั้งเวรฯ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB
09. คส. 9/61 : แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ การเลื่อนขั้นเงินเดือน-ค่าจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.37 KB
10. คส. 10/61 : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.05 KB
11. คส. 11/61 : แต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.95 KB
12. คส. 12/61 : แต่งตั้งกรรมการประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.59 KB